Under tiden då vi bygger ny hemsida ligger vårat bokningningsystem nere på obestämd tid, tillsvidare sker all bokning via telefon 0770- 22 01 58 eller på mail kundservice@mittlager.nu. Bokning för släpkärra fungerar som vanligt.

Betalning

Betala direkt

För närvarande erbjuder vi endast faktura som betalningsmöjlighet.

Faktura

Dina tjänster faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Ändra betalningsinformation

Du kan hantera dina betalningsuppgifter genom att kontakta vår kundservice via kundservice@mittlager.nu

Kreditupplysning

Vi utför en sedvanlig kreditupplysning i samband med bokning utav förråd på Mitt Lager.

Uppsägning

Vi har ingen uppsägningstid men ni måste meddela vår kundservice innan de 15:e i månaden är sista hyresdag den sista dagen den aktuella månaden. Om ni säger upp ert förråd efter den 15:e i månaden löper hyran ytterligare en månad.

DEPOSITIONSAVGIFT

Nivika Mitt Lager AB kan begära att kunden skall erlägga en depositionsavgift vid avtalets undertecknande eller senare. Om kunden inte erlägger sådan depositionsavgift har Företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Depositionsavgift återbetalas vid avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas i anspråk av Nivika Mitt Lager AB till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som kunden skall svara för.

Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet skapar en krypterad kanal mellan avsändare och mottagare. Krypteringen försäkrar att ingen kan manipulera med data (Message Integrity). SSL-protokollet använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/eller mottagare av dataöverföringen (Server Authentication)

Allmänna bestämmelser

Läs gärna igenom våra allmänna bestämmelser för mer information innan du hyr ett förråd.

FAQ - Vanliga frågor och svar

Har du några frågor eller funderingar? Kolla gärna in vår sida med frågor och svar.  Hittar du inte vad du söker? Välkommen att kontakta vår kundservice via vår chatt, mail eller direkt på telefonnummer: 0770-22 01 58

driftstörning

Vårt bokningningsystem ligger nere på obestämd tid, tillsvidare sker all bokning via telefon: 0770-22 01 58  eller på mail kundservice@mittlager.nu